Fudelab Neden Fudel ?

Türkiye, günümüzün en hızlı değişen ve gelişen ülkelerinden biri. Ülkemiz, yeni ve modern bir yaşama şekil verecek ana değişimleri büyük bir hızla gerçekleştiriyor. Şehre temiz su sağlayan, atık suları uzaklaştıran, doğalgaz taşıyan, elektrik enerjisi ileten, bilgi-görüntü ve sesin aktarılmasını sağlayan alt yapı sistemleri bu önemli değişim programının başında geliyor. Günümüzde, kamu ve özel sektör, işletme verimliliğinin arttırılması ve daha uzun ömürlü olması için altyapı sistemlerine ciddi kaynaklar ayırıyor. Bu kaynakların fayda sağlaması ise kullanılan malzemelerin kalitesi ile yakından ilgilidir.

Altyapı yatırımlarında kullanılan boru sistemlerinin kalite normları uluslararası standartlara bağlıdır ve bu standartlara uygunluk Türk sanayinin ihraç yeteneği açısından da çok önemli bir girdidir. Gerekli testleri yapılmadan kalite onayı verilen sistemler çok daha yüksek maliyetlerle kaynaklarımızı israf etmektedir. Bu güne kadar ülkemizde akredite plastik boru test çeşitliliği ve yüksek test kapasitesine sahip bağımsız akredite test laboratuarları önemli bir eksikti. Artık bu eksikliği gidererek ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak, uluslararası geçerliliği olan tek kamu kurumu TÜRKAK’tan akredite büyük bir laboratuar var. Uzman ve yetkin kadrosuyla, ülkemizin en geniş teknolojik altyapısına sahip ve sonuçları en hızlı şekilde müşterilerine teslim eden laboratuarı olan FUDEL, 30’a yakın plastik boru ve pvc pencere test kapasitesi ile sektörünün tek laboratuardır.

Özellikle yüksek maliyetli altyapı yatırımlarında, kamu ve özel kaynakların bilinçli ve planlamaya uygun kullanımı ülkemiz için hayati öneme sahiptir. FUDEL bu amaçlara hizmet için var. Ülkesine ve plastik sektörüne hizmet için var. Çünkü FUDEL inanıyor ki, hep birlikte inşa ettiğimiz çağdaş dünyamızda; kalite, kaliteyi öngören bilimsel standartlar ve bunları hayat geçiren kurumlar varlığını sürdürecektir.

FUDEL’İN AYRICALIKLARI

Müşterilerden FUDEL’e ulaşan numunelerin ambalajları özenle açılarak teslim alınır. Tarafsızlık ilkesi gereği teste girmeden önce numuneler üzerindeki firma bilgileri silinir ve her numune için bir iş numarası tanımlanarak talep edilen testlere başlanır. FUDEL’ DE yapılan tüm testler standartların öngördüğü kriterlerde büyük bir titizlikle yapılır. Numune teslimini takip eden 8. günde müşterilere test raporu ulaştırılır.

PE 100 Boru grubunda en önemli test olan basınç testi ülkemizdeki diğer laboratuarlarda 315 mm. çapa kadar yapılabiliyorken FUDEL akredite test laboratuarında 315 mm’den 1600 mm’ye kadar bütün ara çaplarda yapılmaktadır. FUDEL, PE 100 Boru teknolojisinin geldiği en yüksek çap olan 2500 mm.lik borulara da basınç testi yapacak kapasitesi ile yine Türkiye’nin ilk ve tek test laboratuarıdır.

Büyük çaplı kanalizasyon borularının ana testi olan halka rijitliği testi mevcut laboratuarlarda yapılamamaktadır. FUDEL, kanalizasyon borularında 2700 mm çapa kadar halka rijitliği testi yapabilecek kapasiteyle, bu alanda da, Türkiye’nin ilk ve tek test laboratuarı olma özelliğine sahiptir.

Hızla gelişen inşaat sektörünün önemli yalıtım ve estetik unsurlarından biri de PVC pencere ve kapı sistemleridir. Türkiye’nin akredite ilk pencere laboratuarı unvanına sahip FUDEL’ DE “rüzgâr yüküne dayanım” “su sızdırmazlık”, “hava geçirgenliği” “güvenlik tertibatlarına yük taşıma kapasitesi” ve “ısı iletkenliği hesapları” Türkak akreditasyonları kapsamında yapılabilmektedir.