Fudelab CE İşaretlemesi

Pencerelerde CE işareti, 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifine göre ürünlerin Türkiye ve Avrupa Birliği pazarında rahat dolaşımını sağlamak için sorumluluk tamamı ile üretici de olmak üzere belirli kurallar çerçevesinde ürün üzerine iliştirilen bir işaretlemedir. 2006 yılında yayınlanan ve yürürlülüğe giren TS EN 14351–1 standardına göre pencere ve kapı sistem üretici bayilerinin ürettikleri ürünlere CE işaretlemesi yapılması zorunlu olup, 2007 yılında uygulamalar başlamış, geçiş süreci ise Şubat 2010 da sona erecektir.

1 Şubat 2010 tarihinden itibaren üretici bayiler, ürettikleri pencere-kapı sistemlerinde, CE işaretlemesi yapmak zorundadır. Bu oluşum ile pencere – kapı sistemlerinde, müşteri memnuniyetine yönelik performans özelliklerinin sağlanması yolunda standardizasyona gidilmesi sağlanmış olacaktır.

FUDEL Laboratuarı da bu performans özelliklerinin tayin edilmesi amacıyla, %100 Türk sermayesi ile 2009 yılında kurulmuş ve konusunda TÜRKAK akreditasyonuna sahip ilk Türk Laboratuarı’dır. FUDEL Laboratuarı’nda üretilen pencere – kapı sistemlerinin;

• Rüzgâr Yüküne Dayanım
• Su Geçirmezlik
• Hava Geçirgenliği
• Isıl İletkenlik
• Güvenlik Tertibatlarının Yük Taşıma Kapasitesi
özellikleri test edilmektedir.

Bu testlerde, ısı yalıtımı, enerji tasarrufu, gürültüden korunma ve uzun kullanım ömrü gibi özelliklerin sınanması amaçlanmıştır. Bu özellikler direkt olarak kullanıcılara sağlık ve ekonomiklik gibi faydalar sağlamaktadır.