Fudelab OIT ( Oksijen İndüksiyon Süresi - Termal Kararlılık ) ISO 11357–6

Borunun uzun dönem performansında termal ve oksijen etkiler ile polimer yapısında bozunma yapısının incelendiği testtir.

Malzemeye yüksek sıcaklık altında oksijen verilmesi ile şok şartlandırma şartları oluşturularak bozunma süresi tespit edilir.