Fudelab Pigment dispersiyonu ISO 18553

Malzemenin yapısındaki homojen pigment dağılımının incelenmesi amacı ile yapılır. 10–15 µm kalınlığında alınan mikrotom kesit mikroskop altında incelenerek derecelendirme yapılır.