Fudelab Statik Burma Etkisine Karşı Direncin Tayini - TS EN 14609

Pencere numunesinin kanadına uygulanan ağırlık ile oluşan kalıcı deformasyonların ve deformasyonların ölçülmesinin yapıldığı testtir.