Fudelab Rüzgar Yüküne Dayanım Testi ve Sınıflandırma - TS 4644 EN 12211 TS EN 12210

Rüzgar yüküne dayanım testi bir sınıflandırma testidir. Teste başlamadan önce pencere için talep edilen sınıf seçilir ve bu sınıfa göre pencere üzerine uygulanan rüzgar yükü ile pencere üzerinde oluşan sehim miktarı ve varsa hasarlanmalar tespit edilir.