Fudelab Uzun Süreli Halka Rijidlik Testi - DIN 16961 – TS 12132

Profil kesitli boruların dış yüklere karşı gösterdiği performansın incelendiği testtir. Boru üzerine Standartlarda belirtilen değerlerde bir yük 24 saat süre uygulanır. Bu süre sonunda İç çapta meydana gelen küçülmenin ölçüldüğü bir testtir.