Fudelab Uçucu Madde Muhtevası Testi - TS ISO 12099

Malzemelerin belirli bir sıcaklık altında bekletilerek yapısında bulunan uçucu madde miktarlarının tespit edildiği testtir.