Fudelab Halka Esnekliği Testi - TS ISO13968

Profil kesitli plastik boruların belirli biz hızda iç çapının % 30 oranında sıkıştırılması sonunda boruda deformasyon, kırılma çatlama vb. davranış analizinin yapıldığı testtir.