Fudelab Sıcakta altında Davranış Testi -TS ISO 12091

Plastik Malzemelerin etüvde belirli bir sıcaklık ve süre uygulaması sonunda fiziksel değişiklik analizinin yapıldığı testtir.