Fudelab Neden Fudel ?

Türkiye, günümüzün en hızlı değişen ve gelişen ülkelerinden biri. Ülkemiz, yeni ve modern bir yaşama şekil verecek ana değişimleri büyük bir hızla gerçekleştiriyor. Şehre temiz su sağlayan, atık suları uzaklaştıran, doğalgaz taşıyan, elektrik enerjisi ileten, bilgi-görüntü ve sesin aktarılmasını sağlayan alt yapı sistemleri bu önemli değişim programının başında geliyor. Günümüzde, kamu ve özel sektör, işletme verimliliğinin arttırılması ve daha uzun ömürlü olması için altyapı sistemlerine ciddi kaynaklar ayırıyor. Bu kaynakların fayda sağlaması ise kullanılan malzemelerin kalitesi ile yakından ilgilidir.

Altyapı yatırımlarında kullanılan boru sistemlerinin kalite normları uluslararası standartlara bağlıdır ve bu standartlara uygunluk Türk sanayinin ihraç yeteneği açısından da çok önemli bir girdidir. Gerekli testleri yapılmadan kalite onayı verilen sistemler çok daha yüksek maliyetlerle kaynaklarımızı israf etmektedir. Bu güne kadar ülkemizde akredite plastik boru test çeşitliliği ve yüksek test kapasitesine sahip bağımsız akredite test laboratuarları önemli bir eksikti. Artık bu eksikliği gidererek ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak, uluslararası geçerliliği olan tek kamu kurumu TÜRKAK’tan a

Akreditasyon Kapsam Sertifikası

Akreditasyon Sertifikası

Akreditasyon Kapsam Sertifikası Akreditasyon Kapsam Sertifikası

Bizden HaberlerTÜRKİYE’NİN ‘İLK VE TEK’ AKREDİTE PENCERE LABORATUARI

PVC Pencere ve Kapı Sistemleri üretim miktarlarına bakıldığında ülkemiz tonaj olarak Avrupa’da ikinci sıradadır. İnşaat sektörünün çok hızlı bir şekilde ilerlediği ülkemizde, yeni inşaatların pencerelerinin %80’ini PVC pencereler oluşturmaktadır...

Test Numune KontrolüBize gönderdiğiniz numunelerin sonuçlarını buradan görebilirsiniz.